Podręcznik do informatyki dla uczniów klas 1 szkół ponadpodstawowych

Informatyka 1. Podręcznik do klasy pierwszej dla liceum i technikum. Zakres podstawowy. Nowa edycja dostępne w najlepszej księgarni to opracowanie skierowane do uczniów klas 1 liceów ogólnokształcących oraz techników. Pozycja ma na celu pomoc uczniowi w opanowaniu niezbędnych umiejętności, wymaganych nie tylko na egzaminie maturalnym, ale także i w codziennym życiu.

Atuty podręcznika

Każda lekcja zawiera pytania typu quizowego, które są szybką i skuteczną formą sprawdzenia wiedzy w formie testowej, pozwalając na rzeczowe utrwalenie wiadomości. Najbardziej skomplikowane zagadnienia zostały opracowane wraz z przykładami zastosowania ich w praktyce. Dodatkowo na przestrzeni podręcznika można znaleźć liczne infografiki zawierające pytania, których celem jest urozmaicenie zajęć. W książce zawarto także liczne zadania sprawdzające poziom opanowania materiału.

Umiejętności

W toku pracy z podręcznikiem uczeń opanuje dwa z najważniejszych języków programowania, czyli Pyhton i C++. Nauczy się także samodzielniej pracy oraz zostanie zachęcony do poszukiwania nowej wiedzy w innych źródłach.

Struktura

Każda lekcja zaczyna się zadaniem startowym, którego celem jest wprowadzenie uczniów w daną tematykę, stanowiąc tym samym ćwiczenie grupowe lub  do indywidualne. Podręcznikowy wykład został przygotowany z myślą o stopniowym przedstawianiu zagadnień, gdzie z każdym tematem poziom nauczania wzrasta. Autorzy opracowania skupili się także na omówieniu nawet najbardziej skomplikowanych i abstrakcyjnych konceptów w sposób przystępny dla każdego, stosując jednoznaczne sformułowania. Każdy temat zwieńczony został podsumowaniem, które pozwala sprawdzić swój postęp w nauce oraz na kompleksowe usystematyzowanie nabytej już wiedzy.

Pozycja została podzielona na kilka działów tematycznych:

– Ochrona danych i programowania

– Arkusz kalkulacyjny

– Grafika rastrowa Edytor tekstu

– Algorytmika i programowanie w Pythonie

– Algorytmika i programowanie w C++

– Wyszukiwanie wzorca w tekście

– Komunikacja i nauka w sieci

– Tworzenie stron internetowych

 

Efektem pracy zbiorowej kilku dyplomowanych nauczycieli w zakresie nauk informatycznych, jest  podręcznik, który stanowi kompleksowe, ale przy tym kompletne źródło wiedzy. Przy pracy nad nim wykorzystano lata doświadczenia w pracy z uczniami, skupiając się także na najczęściej popełnianych błędach.